Martina bloguje

Články, postřehy, rozhovory

Žijeme už opravdu on-line? Stále se zvyšující investice do e-commerce to potvrzují

Globální e-commerce vzroste v příštích pěti letech na více než dvojnásobek. U nás v Česku se obrat e-commerce meziročně zvýší o 15 až 20 %. Tato čísla jasně demonstrují, že on-line, chcete-li obchodně e-commerce svět, do sebe investuje – vydává se, protože jednoduše řečeno vydělává.

A jelikož příjmy z on-line nakupování tvoří stále větší podíl na příjmech obchodníků, ti pak logicky mají tendenci investovat tam, odkud se to tzv. umí vracet. A tak se tentokrát nebudeme soustředit na zákaznickou část nakupování (příjmy), ale na část výdajovou, resp. konkrétní důvody, které vedou společnosti investovat od oblasti e-commerce a jejich řešení. O obrovském boomu e-commerce podnikání psal Shopsys: únor na blogu.

Investice do e-commerce řešení rostou v důsledku potřeby automatizace systémů organizace

V důsledku vývoje technologií i rozvoje společnosti vzniká v pracovním procesu bez ohledu na velikost obchodního subjektu stále větší množství operací a procesů, která je nutné organizovat, vykonávat a plánovat. Majitelé i manažeři firem tak stále pro své podnikání hledají cesty, jak tyto procesy organizovaně automatizovat. K tomuto účelu mohou dokonale sloužit tzv. ERP systémy (Enterprise Resource Planning). Anglickou zkratkou ERP jsou označovány komplexní informační systémy pro danou organizaci, jenž mají zastřešovat činnosti související s jednotlivými pracovními procesy od výroby, vývoje, finance, účetnictví, logistiku, CRM, personalistiku, až přes marketing a obchod. ERP systémy koordinují kompletní data a procesy společnosti do jednoho celku.

Přestože implementace systému bývá časově, investičně, ale i adaptací lidských zdrojů na změnu náročná, automatizace procesů může přinést organizaci vytoužené ekonomické výsledky včetně zjednodušení interních činnosti a finálního výstupu směrem k zákazníkovi.

Pokračování na shopsys.cz